05.12.2016

Dziękujemy!

Człowiek w chwili śmierci staje się obrazem – myśl Hansa Beltinga z książki "Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie" była jednym z wątków podczas dzisiejszego spotkania. Ogromnie dziękujemy naszemu gościowi, Tomaszowi Ferencowi, za wielostronne omówienie przejmującej relacji fotografii i śmierci. Wam, Drodzy Miłośnicy, ogromnie dziękujemy za niezmiennie liczną obecność i dyskusję. Także kuluarową

Niebawem dokumentacja ze spotkania z autorami i lekturami zaprezentowanymi przez Prowadzącego.

  
(na ekranie praca Konrada Kuzyszyna)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz